Factors que intervenen en la neteja: El Cercle de Sinner

Què és el cercle de Sinner i per què és important?

Cercle de Sinner

Des de Bugaderia Autoservei Puigcerdà us expliquem què és el Cercle de Sinner; una teoria que explica molt bé el procés de neteja i la manera d’optimitzar la qualitat de la neteja.

L’objectiu principal de les tècniques professionals de la bugaderia autoservei Puigcerdà rentat és netejar el màxim possible en el menor temps i amb el menor cost. D’aquesta forma la maquinària facilita el treball als professionals i els ajuda a estalviar temps en les seves rutines diàries a la bugaderia autoservei Puigcerdà. No podem oblidar-nos de que aquest tipus de màquines han d’oferir la màxima comoditat a l’usuari i el mínim dany al medi ambient.

Per aconseguir aquest objectiu s’ha de tenir en compte quatre factors variables que composen el conegut “Cercle de Sinner”, una formulació senzilla que explica el cicle que convé que segueixi qualsevol acció de neteja segons les condicions d’aquest moment.

Els elements que conformen el cercle Sinner es combinen entre sí per a poder realitzar una neteja completa de manera eficaç:

  • Acció mecànica: Es tracta del fet físic d’eliminar la brutícia. En el cas de la maquinària de rentavaixella poden ser el moviment dels raspalls del túnel de neteja o en el cas d’una rentadora, les revolucions del “bombo”. En aquest aspecte és fonamental conèixer perfectament les eines que s’empren en la neteja perquè el seu ús indegut pot arribar a un deteriorament de les superfícies excessivament ràpid. A la bugaderia autoservei Puigcerdà disposem de la més alta tecnologia pel que fa a maquinària de la mà de Girbau. Eficient i respectuosa amb el medi ambient.
  • Acció química: Són el conjunt de productes químics que han d’utilitzar-se en cada acció de neteja. Aquesta tècnica és un dels factors més importants ja que sempre s’ha d’escollir el producte que s’adapti perfectament a cada tipus de neteja i fer-lo servir amb la dosi adequada/recomanada per els fabricants. És l’única manera d’obtenir els millors resultats sense danyar ni les superfícies, ni l’entorn, ni la salut dels professionals/clients.
  • Temperatura: Influeix en l’efectivitat del producte químic que s’utilitza, encara que no és un factor determinant perquè, si bé facilita la neteja quan hi ha un origen greixós, hi ha materials que no resisteixen les altes temperatures a les que pot estar l’aigua.
  • Temps: Ve influenciat pel tipus de superfície que s’hagi de netejar, la brutícia acumulada, el producte emprat i si es realitzarà una neteja manual o amb algun tipus de màquina.

Cada element de la tècnica professional requereix una formulació concreta dels mateixos, per tan, és fonamental coneixe’ls per a realitzar sempre una neteja de qualitat sense fer malbé cap superfície.

Si algun d’aquests factors anteriors falla o disminueix, haurà d’estar compensat per un o varis dels altres factors per tal d’obtenir una bona qualitat final en el procés de neteja.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

El llac de Puigcerdà: Una joia natural i cultural